Tendon ve Sinir Damar Yaralanmaları

Damar, Sinir, Tendon Onarımı

El ve ön kolda iş kazası, trafik kazası vb sebeplerle gelişmiş arter, ven, sinir, tendon (damar, sinir, kiriş) yaralanmaları erken dönemde tedavi gerektiren, tedavi edilmediği takdirde el fonksiyonlarında kayba yol açabilen, hatta ana damarlar kesildiği takdirde yaralanma seviyesinden aşağıdaki dokuların canlılığını yitirmesiyle sonuçlanabilen ciddi yaralanmalardır. Tedavide cerrahi girişim ve sonrasında uzun süreli fizik tedavi esastır.

Ameliyat lokal anestezi, aksiler blok (koltukaltından tüm kolun uyuşturulması) ya da uygun durumlarda Genel Anestezi altında yapılır.

Ameliyat süresi yapılacak işleme göre farklılık gösterir. Bazı durumlarda ameliyat öncesi muayene ile saptanamayan damar, sinir ve/veya tendon kesileri olabilir. Bunlar, operasyon süresini uzatmaktadır. Ameliyat sonrası hasta, Anestezi uzmanının uygun gördüğü süre kadar (ortalama 30-60 dk) tansiyon, nabız ve kan oksijenizayonu izlemlerinin yapıldığı derlenme odasında izlenir. Sonrasında hasta, odasına nakledilir.

Ameliyat sonrası doktorunuzun uygun gördüğü şekilde bir ateliniz (yarım alçı) olacaktır. Bu ateli 3-6 hafta süreyle takmanız ve gerekli görüldüğünde başka bir atelle değiştirilmesi gerekebilir. Atel uygulaması devam ettiği süre zarfında kolunuzu yüksekte (kalp seviyesinde) tutmanız, gece yatarken, alttan 1-2 yastıkla desteklemeniz gerekmektedir. Aksi halde kolunuzda ve elinizde ağrı veren şişlikler olacaktır. Ameliyat sonrası pansumanlar, doktorunuzun uygun gördüğü sıklıkta yapılacaktır. Ameliyat sonrası dikişler alınıncaya dek havuza-denize girmek kesinlikle sakıncalı ve yasaktır. Dikişlerinin alınması genellikle 10-15. günlerde olur.

Kesi hattının altındaki alanlarda hissizlik-uyuşma ve ödem (şişlik) oluşması doğaldır. Sinir kesisinin olduğu durumlarda hissizlik ve/veya elbileği ya da parmaklarda motor fonksiyon (hareket) olacaktır. Kesinin seviyesi, yaralanma tipi gibi etkenlere de bağlı olarak sinir iyileşmesi etkilenebilir ve hatta hiç iyileşme görülmeyebilir. Sinir iyileşme hızı ortalama 1 mm/gün olup kesinin seviyesi ile ilişkilidir.

Araç çubuğuna atla