Dupuytrens Dermafasyoktomi

Dupuytren kontraktürü

Dupuytren kontraktürü deride herhangi bir sorun olmamasına rağmen, deri altında, elin hareketli yapılarını (tendon ve kiriş gibi) örten ve fasya adı verilen bu ince örtünün tam olarak nedeni bilinmeyen bir şekilde, giderek sertleşmesi ve çekilmesi ile karakterize bir hastalıktır. Genellikle el ayalarında başlar, ama ileri dönemlerde parmak ortalarıyla uçlarına kadar ilerleyerek elin fonksiyonlarını ciddi oranda etkileyebilir. Bazen ayak tabanı ve peniste de benzer kontraktürler ve çekilmeler oluşabilir. Şeker hastalığı, alkol kullanımı, pankreas rahatsızlıkları ve bazı ilaçların kullanılması dupüytren hastalığının daha ağır seyretmesine yol açar. Ayrıca kişi ne kadar erken yaşta bu hastalığa yakalanacak olursa, hastalığın seyrinin o kadar hızlı olacağına inanılır.

Dupuytren kontraktürünün erken dönemlerinde ameliyat dışı tedavi yöntemleri denenebilir. Fizik tedavi ajanlarından kortizon enjeksiyonlarına kısmen yarar görülebilir. Ama eğer el ayasında masa üzerine yerleştirilemeyecek kadar çekilme oluşmuşsa ameliyat yapılması daha doğru bir seçenektir. Çünkü parmaklara uzanan bir kontraktür varlığında ameliyat teknik olarak daha zordur.

B. OPERASYON TEKNİĞİ

Dupuytren kontraktürlerinde farklı ameliyat yöntemleri vardır. Sadece kontraktürün açılmasından bütün hastalıklı faysa dokusunun temizlenmesine kadar değişik teknikler uygulanabilir. Dupuytren kontraktürünün klinikte en çok karşılaşıldığı durum 4. parmağın ve baş parmağın el ayasına uzanan bölümünde oluşan kontraktürlerdir. İleri evrelerde bütün parmaklar tutulabilir.

C. AMELİYAT SONRASI İYİLEŞME SÜRECİ

Ameliyat genel anestezi veya sadece kol uyuşturularak yapılabilir. Ameliyatın sonunda hafif bir örtücü pansuman ve elin istirahate sevk edilmesine yarayan bir alçı atel kullanılır. Bu uygulama yaklaşık 10 gün sürdürülür. 10 günden sonra elin hareket ettirilmesine, parmakların oynatılmasına izin verilir. Özellikle parmağı tutan dupüytren kontraktürlerinde yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları gerekebilir. Ameliyat bölgesindeki dikişlerin alınması genellikle 10-15 gün civarındadır.

D. YÖNTEME AİT RİSKLER

Sinir Hasarları ve Uyuşukluklar: Bu durum oldukça nadirdir. Ancak özellikle parmağı tutan dupuytren kontraktürlerinde kontraktür dokusu sinirleri ileri derecede çevreleyebilir ve ameliyat sırasında sinirlerin zedelenmesi söz konusu olabilir. Ameliyat sırasında bu fark edilecek olursa sinir yamalarıyla onarılır. Genellikle duyu herhangi bir sorun olmadan iyileşir. Deri Kaybı: Dupuytren kontraktürü derinin hastalığı olmamakla birlikte deri dokusunu bazen ileri derecede etkileyebilir, inceltebilir, dolaşımını bozabilir. Bu tip olgularda kontraktürün temizlenmesi sırasında deri dolaşımı bozulabilir. Deri nakilleri ya da uzun pansuman süreçleri gerekebilir.

  • Enfeksiyon: Son derece nadirdir. Ancak herhangi bir bulaşma, kontaminasyon veya hijyene uyulmaması durumunda ameliyat bölgesinde pansuman ya da cerrahi gerektiren durumlar olabilir.
  • Kanama: Bütün ameliyatlarda olduğu gibi dupuytren kontraktürünün açılması ameliyatlarında da kanama olabilir. Özellikle aspirin ve antienflamatuar ilaç kullanan kişilerde eğer ameliyattan önce bu ilaçlar azaltılmamışsa, ameliyat sırasında ya da sonrasında kanama olabilir. Bu genellikle kontrol edilebilir bir kanamadır. Nadiren ikinci bir müdahale gerektirebilir.
Araç çubuğuna atla